Skip to content

Vill du få mer information eller stöd visavi delaktighet?

Vid Helsingfors stad arbetar ett stort antal personer med delaktighetsexpertis eller som aktivt främjar delaktighet i sitt arbete. Om det finns något som du undrar över eller om du letar efter stöd i ditt arbete, ta modigt kontakt.

I ärenden som gäller den här webbplatsen eller allmänt om delaktighet kan du kontakta delaktighetsansvarig Veli-Matti Hurtig. I ärenden som gäller sektorerna kan du direkt kontakta sektorernas delaktighetsansvariga.

Kontaktuppgifterna till stadens verksamhetsställen och arbetstagare hittar du bäst på hel.fi-sidan.

Enheten för delaktighet och rådgivning

Till verksamheten i enheten delaktighet och rådgivning hör utvecklingen av modeller för växelverkan och elektroniska delaktighetstjänster och lokal delaktighet samt deras koordination på stadsnivå, stadens allmänna rådgivning och specialrådgivning gällande invandringsärenden samt medlingsverksamhet.

Johanna Seppälä, enhetschef
johanna.m.seppala@hel.fi

Heli Rantanen, utvecklingschef
heli.k.rantanen@hel.fi

Titta Reunanen, teamledare i växelverkan
titta.reunanen@hel.fi

Sektorernas delaktighetsarbete

Om du behöver stöd med ditt eget arbete vid Helsingfors stad eller är särskilt intresserad av ärenden som berör någon viss sektor, ta direkt kontakt med sektorns experter.

Sektorn för fostran och utbildning

Till sektorns tjänsteområden hör småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesinriktad utbildning, det finska arbetarinstitutet och den svenskspråkiga servicehelheten, till vilken hör svenska arbetarinstitutet Arbis.

Heidi Halkilahti
Pedagogisk expert
heidi.halkilahti@hel.fi

Sini Enqvist
Delaktighetsansvarig
sini.enqvist@hel.fi

Erika Myllyniemi
Delaktighetsansvarig
erika.myllyniemi@hel.fi

Stadsmiljösektorn

Till dess serviceområden hör markanvändning och stadsstruktur, byggnader och allmänna områden samt tjänster och tillstånd.

Tiina Antila-Lehtonen
Interaktionsplanerare
tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kultur- och fritidssektorn

Till sektorns serviceområden hör kultur (kulturcentren, konstmuseet HAM, stadsmuseet och stadsorkestern), stadsbiblioteket, ungdom och idrott.

Virve Hyysalo
Delaktighetsansvarig
virve.hyysalo@hel.fi

Inari Penttilä
Utvecklingsplanerare
inari.penttila@hel.fi

Johanna Laukkanen
Planerare, ungdom delaktighet
johanna.laukkanen@hel.fi

Social- och hälsovårdssektorn

Till sektorns serviceområden hör familje- och socialtjänster, hälsovårds- och missbrukstjänster samt sjukhus-, rehabiliterings och omsorgstjänster.

Ulla Tyyskä
Enhetscef
ulla.tyyska@hel.fi

Kaisa Kutilainen
Planerare
kaisa.kutilainen@hel.fi

Search