Skip to content

Hur verkställs delaktighets- och interaktionsmodellen konkret?

Delaktighets- och interaktionsmodellens teman och mål verkställs i Helsingfors stad genom tiotals olika verksamhetsmetoder. Bekanta dig med de konkreta metoderna och tjänsterna med hjälp av den här sidan.

Search