Skip to content

Delaktighet i Helsingfors stads verksamhet

Delaktighet är en viktig del av Helsingfors stads verksamhet. Helsingfors kallar alla stadsbor och partner till att utveckla staden, dess tjänster och områden. Helsingfors är en plats för gemenskap, effektiva handlingar och möten. Stadens beslutsfattande är öppet och inkluderande. Också genom en god servicekultur och med interaktiv kommunikation förmedlas en positiv stadsupplevelse.

Att främja delaktighet är något som ingår i verksamheten för hela Helsingfors stad och att sörja för att det sker är på alla medarbetares ansvar. För att strukturera delaktigheten har en delaktighets- och interaktionsmodell skapats, som genomförs inom alla sektorer.

Search