Skip to content

Spelet OmaStadi

I spelet OmaStadi hittar man på idéer för planer till stadens deltagande budgetering, och spelet fungerar som stöd för processen.

deltagande budgetering idéer
Mål Idéer för den deltagande budgetering
Varaktighet 45-90 min
Tillbehör Anvisningar, spelkort, idébotten, pennor och papper.

OmaStadi är ett spel för problemlösning, där målet är att ta fram idéer för planer inom stadens deltagande budgetering. Åren 2018–2019 reserverade staden 4,4 miljoner euro för stadsborna att besluta om, i syfte att tillsammans utveckla ett effektivare Helsingfors. Spelet har utvecklats av servicedesignbyrån Hello.

Hur spelar man spelet?

Spelet har fyra steg. Ett nytt team av spelare börjar med steg 1 och går framåt i enlighet med anvisningarna. Spelet fungerar även för vidareutveckling av färdiga idéer. Spelet tar ungefär 45-90 minuter beroende på antalet spelare.

Under den första OmaStadi-omgången spelades spelet flitigt tillsammans med invånarna och olika gemenskaper. De planer som utformats under spelet matades in i Helsingfors stads tjänst OmaStadi på adressen omastadi.hel.fi. Därifrån gick de vidare till att bedömas av staden och sedan till en omröstning som är öppen för alla.

Search