Skip to content

Linked Events-evenemangsgränssnittet

Genom att utnyttja Linked Events-gränssnittet för evenemang kan du visa ditt evenemang i flera olika evenemangskalendrar, vilket hjälper dig att lättare nå deltagare.

evenemang uppnående

Linked Events är ett gränssnitt för Helsingfors stads evenemang, som det lönar sig att använda för att nå sin målgrupp och för att öka på vetskapen om ditt evenemang. Evenemang som matats in i gränssnittet överförs automatiskt till stadens evenemangskalender, servicekartan och till andra kalenderappar som staden upprätthåller. Därför lönar det sig att se till att beskrivningen av ditt evenemang är lätt att förstå oberoende av användningsplats.

Inmatande av evenemang

Du kan mata in evenemang på adressen linkedevents.hel.fi. Du får användningsrätt genom att först logga in med dina inloggningsuppgifter för Helsingfors stad och genom att därefter skicka en begäran om att bekräfta rättigheterna. Sidan kan användas varifrån som helst, även med en mobil enhet. Man får rätt att modifiera den egna organisationens evenemang.

Kom ihåg när du matar in evenemang:

  • Informationen om evenemanget ska finnas åtminstone på finska. Det lönar sig också att mata in information på svenska och engelska, särskilt vid stora evenemang som lämpar sig för språkmålgrupperna i fråga.
  • För evenemang som upprepar sig kan man ange flera datum. Evenemang kan också kopieras, vilket kan minska på arbetsmängden.
  • Fyll i uppgifterna i så stor utsträckning och så noggrant du kan. Blankettens anvisningar hjälper dig att fylla i den.
  • Uppgifter som matats in omsorgsfullt gör det lättare att hitta evenemanget:
  • Använd rubriker som är förståeliga i olika sammanhang.
  • Skriv en ”kort beskrivning” och en ”beskrivning” av evenemanget. Den korta beskrivningen visas bara i listor, medan beskrivningen syns på evenemangets egen sida.
  • Ifall målgruppen är begränsad, ange det klart i beskrivningsfältet.
  • Använd en deskriptiv, intressant bild för evenemanget. En bild formaterad för webben i 3:2-förhållande, t.ex. i storleken 1200 px X 800 px.
  • Att klassificera evenemanget med ämnesord är viktigt så att användare i olika appar hittar evenemanget i den stora evenemangsmängden. Välj flera ämnesord, särskilt sådana som har använts i flera olika evenemang. Genom att bland ämnesorden välja delaktighet, invånarverksamhet och/eller påverkan, blir ditt evenemang också synligt på den här sidan.
  • Välj huvudkategori och målgrupper. Dessa är främst avsedda för hel.fi-webbplatsen, men de syns också för personer som använder andra gränssnitt.

Search