Skip to content

KerroKantasi

I KerroKantasi-tjänsten får kommuninvånarna dela med sig av sina åsikter och bli hörda gällande olika ärenden som bereds eller ska beredas av Helsingfors stad.

insamling av åsikter samtal
Mål Insamling av information och åsikter, hörande
Varaktighet Inledning av hörande 10–60 min

I KerroKantasi-tjänsten får kommuninvånarna dela med sig av sina åsikter och bli hörda gällande olika ärenden som ska beredas eller som bereds av Helsingfors stad. Dina åsikter kan läsas och kommenteras av andra, och man kan också ge ”tummen upp” åt andras åsikter. KerroKantasi är en webbtjänst som upprätthålls av Helsingfors stad.

För att göra KerroKantasi-höranden

Logga in med de inloggningsuppgifter du använder som anställd vid staden på adressen kerrokantasi.hel.fi och be om rätten att skapa ett hörande per e-post till kerrokantasi@hel.fi.

När du planerar ditt eget hörande, börja med att bekanta dig med redan utförda höranden på sidan: https://kerrokantasi.hel.fi. Det lönar sig att fundera på vilken slags samtalsstruktur fungerar bäst i den givna situationen. Man kan till exempel lägga fram olika alternativa utkast som man vill ha respons på. Fundera på förhand vad du eftersträvar med hörandet, och hur resultaten kommer att utnyttjas. Höranden ska inte öppnas ”för syns skull” eftersom det snabbt förvittrar stadsbornas tillit för delaktighetskanaler. Om man i olika skeden av samma projekt arrangerar flera höranden, lönar det sig att länka dem till varandra genom att i blanketten fylla i punkten ”Hankkeen vaiheet”. På så sätt kan stadsborna gestalta hur hörandena anknyter till varandra och får inte uppfattningen att tidigare svar har glömts bort.

Bekanta dig med KerroKantasi-snabbanvisningen (Google Docs-fil).

Följ diskussionen och dra slutsatser

Ifall det tidsmässigt är möjligt lönar det sig att följa med diskussionen tills hörandet har avslutats och korrigera rykten och påståenden i kommentarerna som är klart felaktiga. Officiella svar av anställda syns tydligt bland övriga kommentarer eftersom de är av annan färg, och man kan valfritt lyfta upp dem i början av diskussionen. Innan man stänger hörandet kan man lägga till en text där man tackar för svaren och berättar hur de kommer att utnyttjas.

Man kan dock också göra ett hörande även om man inte har tid att följa med diskussionen i realtid. Resultaten från hörandet ska dock alltid analyseras.

Man kan ladda ner resultaten från hörandet för användning av beredare och beslutsfattare genom funktionen ”lataa yhteenveto kommenteista Excel-muodossa” i tjänsten. I Ahjo-beslutet i ärendet ska denna sammanfattning bifogas, samt gärna en kort redogörelse för hur svaren påverkade beslutet.

Svaren från hörandet ska i regel behandlas som kvalitativt material. Det är inte fråga om en statistisk undersökning och respondenterna representerar inte hela målgruppen. Trots det kan ett enda gott svar hjälpa dig hitta brister i beredandet. Man kan vid behov komplettera hörandet med statistiska metoder.

Search