Skip to content

Sätt att delta och påverka

Vill du delta i och påverka Helsingfors stads verksamhet, men du är inte säker på hur? Eller letar du efter nya sätt utöver de du redan känner till? På den här sidan har samlats ett mångsidigt urval av olika sätt att delta på olika nivåer i Helsingfors. Du kan till exempel leta efter mer information om ämnen som intresserar dig eller själv aktivt delta i utvecklingen.

Bekanta dig med de konkreta sätten att delta som finns under rubrikerna, och hitta de sätt som passar dig bäst!

Search