Skip to content

Hitta ditt eget sätt att delta och påverka Helsingfors utveckling

Helsingfors kallar alla stadsbor och partner till att utveckla staden, dess tjänster och områden.

Så här kan du delta

Aktuellt nu

Hörandena uppdateras automatiskt från KerroKantasi-tjänsten.

Framtida evenemang

Evenemangen hämtas automatiskt från stadens evenemangskalender med ämnesorden: Delaktighet, Invånarverksamhet, Påverkan.

Search