Siirry sisältöön

Raatityöskentely

Raatityöskentelyn kautta voidaan saada kohderyhmän ajatuksia ja näkemyksiä valmistelun tueksi ja näin tehdä ihmislähtöisempiä ratkaisuja.

dialogi kehittäminen
Tavoite Ymmärryksen lisääminen, kehittäminen
Kesto 2-6kk tms. pidempi aika
Osallistujamäärä 12-16 hlö

Asiakasraati, asukasraati, kaupunkilaisten raati… toimivalla menetelmällä on monta nimeä

Erilaisten raatien tarkoituksena on kohderyhmän parempi ymmärtäminen ja huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä osallisuuden edistäminen. Raatityöskentelyn kautta kaupungin työntekijät voivat saada kohderyhmän ajatuksia ja näkemyksiä valmistelun tueksi ja näin tehdä ihmislähtöisempiä ratkaisuja.

Asukasraati koostetaan nimensä mukaisesti asukkaista. Asukkaat voivat olla esimerkiksi tietyn alueen asukkaita tai koko kaupungin tai kunnan. Asukasraadista voidaan käyttää myös ”kaupunkilaisten raati” nimeä.

Asiakasraati puolestaan koostuu palvelun käyttäjistä, asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista. Asiakasraati-termiä käytetään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Asiakasraateja on käytetty Helsingissä mm. vammaisten palveluasumisessa, vammaisten työ- ja päivätoiminnassa, aikuissosiaalityössä, Vuosaaren terveysasemalla (asukasagentit) ja Kalasataman THK:ssa (verkkopanelistit)

Milloin raati on hyvä menetelmä?

Asukasraati osallistaa kaupunkilaisia suunnitteluun ja antaa poliittista päätöksentekoa täydentäviä vaihtoehtoja. Taustalla on ajatus keskustelevasta, pohdiskelevasta ja uutta luovasta demokratiasta.

Malli soveltuu käyttöön esimerkiksi, kun aihe on

  • monimutkainen, laaja ja monia sidosryhmiä koskettava,
  • erimielisyyttä herättävä,
  • merkittävä ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia elämään ja ympäristöön,
  • kun aihe edellyttää ihmisiltä kompromisseja, tai muutoksia käyttäytymisessä

Raadin muodostaminen

Toimiva raadin koko on noin 12-16 henkilöä. Suuremmassa ryhmässä on jo haastavaa käydä rakentavaa keskustelua. Toisaalta kannattaa huomioida, että osa osallistujista saattaa pudota pois matkalla, etenkin jos työskentely kestää pitkään. Raati kannattaa perustaa määrajaksi ja tiettyä tehtävää varten.

Raatia muodostaessa kannattaa miettiä

  • keitä aihe koskettaa, keitä erityisesti kannattaa tai pitää osallistaa?
  • miten kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä tavoitetaan?
  • avoimuus raatilaisten rekrytoinnissa
  • haetaanko raatialiset avoimella haulla vai esim. kutsumalla satunnaisia asukkaita/asiakkaita mukaan?
  • miten jäsenet saadaan sitoutumaan?

Esimerkki: Kaupunkilaisten raati Helsingin pysäköintipolitiikan valmistelussa

Kaupunkilaisten raati -mallia käytettiin Helsingin pysäköintipolitiikan valmistelun yhteydessä yhtenä keskeisenä vuorovaikutuskanavana vuonna 2013. Pysäköintipolitiikan uudistaminen oli tunnistettu vahvasti mielipiteitä jakavaksi aiheeksi ja siksi siihen etsittiin mahdollisimman monipuolisia ja rakentavia kehittämisehdotuksia tuottavaa vuorovaikutusmenettelyä.

Prosessista kirjoitettiin kattava käsikirja, joka toimii samalla oppaana raatityöskentelyyn tutustumisessa. Kaupunkilaisten raati –käsikirjasta löytyy työpajojen kuvaukset, kutsupohjia ja paljon käytännön vinkkejä raatityöskentelyyn.

Varmista raadin vaikuttavuus

Raatityöskentely kannattaa suunnitella hyvin: sekä prosessi kokonaisuutena, että yksittäiset tapaamiskerrat. Hyödynnä tapaamisissa erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joita löydät lisää täältä menetelmäkirjastosta, jotta varmasti saat synnytettyä keskustelua ja jäsenten ajatukset kuuluviin.

Muista myös osoittaa raadille mihin heidän ajatuksensa ja tuotoksensa viedään ja kuinka heidän panoksensa vaikutti prosessiin. Raadin toimintaan kannattaa osallistaa myös keskeiset työntekijät ja päättäjät, jotta tuotokset varmasti tulee huomioiduksi.

Search