Siirry sisältöön

KerroKantasi

Kerrokantasi -palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erilaisissa valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista Helsingin kaupungin asioista.

keskustelu mielipiteiden keruu
Tavoite Tiedon ja mielipiteiden kerääminen, kuuleminen
Kesto Kuulemisen avaaminen 10-60 min

KerroKantasi -palvelussa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erilaisissa valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista Helsingin kaupungin asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja kommentoitavina, toisten mielipiteitä voi myös ”peukuttaa”. Kerrokantasi on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu.

Kun alat tehdä KerroKantasi-kuulemista

Kirjaudu kaupungin työntekijän työasematunnuksilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi ja pyydä oikeudet kuulemisen luomiseen sähköpostilla osoitteesta kerrokantasi@hel.fi.

Kun suunnittelet omaa kuulemista, aloita tutustumalla jo tehtyisin kuulemisiin sivustolla: https://kerrokantasi.hel.fi/. Kannattaa miettiä millainen keskustelun rakenne palvelee parhaiten omaa tilannetta. Esille voidaan laittaa esimerkiksi eri luonnosvaihtoehtoja, joihin halutaan palautetta. Mieti etukäteen mitä kuulemisella tavoitellaan ja miten tuloksia aiotaan hyödyntää.  Kuulemisia ei tulisi avata ns. ”näön vuoksi”, koska se helposti rapauttaa kaupunkilaisten luottamusta osallistumiskanaviin. Jos saman hankkeen eri vaiheissa järjestetään useita kuulemisia, kannattaa nämä liittää toisiinsa täyttämällä lomakkeen kohta ”Hankeen vaiheet”.  Tällöin kaupunkilainen hahmottaa miten kuulemiset liittyvät toisiinsa eikä luule aiempien vastausten unohtuneen.

Tutustu KerroKantasi-pikaohjeeseen (Google Docs-tiedosto).

Keskustelun seuraaminen ja johtopäätökset

Mikäli ajankäytöllisesti mahdollista, keskustelua on suositeltavaa seurata kuulemisen päättymiseen asti ja korjata kommenttien selkeästi väärät huhut ja väittämät.  Työntekijöiden viralliset vastaukset erottuvat huomiovärillä muista kommenteista ja ne voidaan haluttaessa nostaa keskustelun alkuun.  Kuulemiseen voi ennen sulkemista lisätä julkaisun, jossa kiitetään vastauksissa ja kerrotaan, miten niitä hyödynnetään.

Kuulemisen voi toki tehdä, vaikka keskustelua ei ehtisikään seurata reaaliajassa. Kuulemisen tulokset tulee kuitenkin aina analysoida.

Kuulemisen tulokset voi ladata raporttina valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön palvelun toiminnolla ”lataa yhteenveto kommenteista Excel-muodossa”.   Asiaa koskevaan Ahjo-päätökseen tulisi liittää tämä yhteenveto, sekä mielellään lyhyt selvitys vastausten vaikutuksesta päätökseen.

Kuulemisen vastauksia tulee käsitellä pääsäätöisesti laadullisena aineistona. Kyseessä ei ole tilastollinen tutkimus eivätkä vastaajat edusta koko kohderyhmää. Silti yksikin hyvä vastaus voi auttaa huomaamaan puutteen valmistelussa. Kuulemista voi tarvittaessa täydentää tilastollisin menetelmin.

Search