Siirry sisältöön

Erätauko

Erätauko on Sitran kehittämä menetelmä rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käynnistämiseen ja käymiseen.

dialogi keskustelu
Tavoite Dialogi, ymmärryksen lisääminen
Kesto Yli 2h

Erätauko on Sitran kehittämä ja nykyisin Erätauko-säätiön hallinnoima toimintamalli dialogin lisäämiseen yhteiskunnassa. Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saada paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Erätaukomateriaalista löytyy käytännön työkaluja yhteiskunnallisen keskustelun suunnitteluun ja käynnistämiseen, keskustelua dialogin tarpeesta sekä oppikokemuksia muilta keskustelun järjestäjiltä.

Mihin tilanteeseen Erätauko sopii?

Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana valmistelua, päätöksentekoa tai tuodaksesi eri toimijat yhteen. Dialogi ei kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin, ja se kannattaa pitää erillään neuvottelusta tai päätöksentekohetkestä. Käytä dialogia sen sijaan osana niitä, kun on tarve ymmärtää paremmin esimerkiksi aihetta tai toimintakenttää.

Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Miten pääsen alkuun?

Kannattaa tutustua Erätauko toimintamalliin ja sen materiaaleihin tarkemmin Erätauon omilla sivuilla. Työkalujen avulla voit harjoitella dialogin vetämistä pienin askelin ja kokemuksen karttuessa vetää suurempia dialogeja. Kaikkea ei tarvitse omaksua heti. Ota ensin haltuun muutama asia, ja laajenna osaamistasi dialogi kerrallaan.

Materiaaleista kannattaa hyödyntää ainakin rakentavan keskustelun pelisääntöjä, keskustelun ohjauskortteja ja kokemuksia, joista voi oppia muilta menetelmän hyödyntämisestä.

Erätaukomenetelmän ohjaamisesta järjestetään koulutuksia, jotka antavat hyviä taitoja. Helsingin kaupungilla on jo useampia koulutettuja ja Erätauosta kokemusta hankkineita, jotka voivat auttaa alkuun pääsemisessä.

Search