Siirry sisältöön

Ajatteluhatut (Six Thinking Hats)

Menetelmän avulla valittua aihetta arvioidaan ja siitä keskustellaan monipuolisestti erilaisten näkökulmien, “hattujen” avulla.

arviointi dialogi
Tavoite Asian käsittely monelta eri kantilta
Kesto 1,5-3h
Osallistujamäärä 4-7 hlö, tai useampi keskusteluryhmä
Tarvikkeet Muistiinpanovälineet, post-it-lappuja, kyniä

Kuvassa kuusi hattua: punainen, valkoinen, keltainen, musta, vihreä ja sininen.Edward de Bonon kehittämässä Six Thinking Hats -menetelmä erinomainen väline tilanteisiin, joissa halutaan ymmärtää jotakin ideaa tai ilmiötä useasta eri näkökulmasta. Etenkin jos aiheella on taipumusta herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan.

Ajatteluhatuissa on kyse siitä, että työpajan aihetta arvioidaan ja siitä käydään keskustelua yksi näkökulma kerrallaan. Eriväriset hatut edustavat eri näkökulmia, ja aihetta tarkastellaan siitä vinkkelistä, minkä värinen hattu milloinkin sattuu olemaan päässä. Kaikki osallistujat käyttävät samaan aikaan samanvärisiä hattuja, eli vain yksi näkökulma kerralla on sallittu tätä menetelmää käytettäessä.

Menetelmän käyttö pähkinänkuoressa

Työpajan vetäjä ilmoittaa, mitä hattua milloinkin käytetään ja kertoo, mitä näkökulmaa kyseinen hattu edustaa. Tämän jälkeen jokainen osallistuja saa muutaman minuutin aikaa ideoida itsekseen ja kirjoittaa, mitä kyseinen näkökulma tuo mieleen.

Seuraavaksi jokainen osallistuja vuorollaan jakaa omat ideat ja ajatukset muille. Kun kaikki ovat saaneet puheenvuoron, siirrytään vapaaseen keskusteluun. Työpajan vetäjän roolina on aikataulusta huolehtimisen lisäksi kirjoittaa, mitä huomioita keskustelussa nousee esiin.

Hattujen merkitykset ja suositeltava järjestys

  1. Punainen hattu: Tunteet
  2. Valkoinen hattu: Faktat
  3. Keltainen hattu: Positiivisuus
  4. Musta hattu: Kriittisyys
  5. Vihreä hattu: Luovuus
  6. Sininen hattu: Reflektio

Katso hattujen tarkemmat kuvaukset, apukysymykset ja menetelmän kattavat ohjeet asiakaspalvelumallin työkirjasta.

Mihin ajatteluhatut-menetelmä sopii?

Ajatteluhattujen yksi suurimmista vahvuuksista on, että niiden avulla voidaan välttää paikallaan junnaavia väittelyitä. Menetelmä pakottaa aiheen puolestapuhujat tarkastelemaan myös sen varjopuolia ja samaan tapaan aihetta vastustavien on tunnustettava sen positiiviset puolet. Koska eri näkökulmat tuodaan esiin yksi kerrallaan, keskustelu pysyy helpommin objektiivisena eikä taannu mustavalkoiseksi väittelyksi.

Ajatushatut auttavat ymmärtämään, mitä kaikkea johonkin kehitysideaan tai kokeiluun liittyy. Niiden avulla saadaan laajempi näkemys, jotta kokeilut itsessään voidaan suunnitella paremmin ja mahdollisesti vältetään ikäviä yllätyksiä tai sivuvaikutuksia myöhemmässä vaiheessa.

Search