Siirry sisältöön

EU-hanke Healthy Boost

Helsingin kaupunki osallistui Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaan Itämeren alueen yhteistyöhankkeeseen Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities yhtenä pilottikaupungeista. Hankkeessa kehitettiin poikkisektoraalista yhteistyön mallia Itämeren alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseksi.

Helsingin pilotin tavoitteena oli yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien osallisuuden vahvistaminen sekä yhdenvertaisten vaikuttamismahdollisuuksien rakentaminen kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Pilotti toteutettiin osana kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeiden toimeenpanoa 2020-2021. AR-teknologiaa hyödynnettiin OmaStadi-ideoinnin ohjevideossa sekä ideoinnin pohjalta tehdyn ulkoliikunta-alueen 3D-mallissa. Ratkaisua hyödynnettiin OmaStadi-prosessin markkinoinnissa ja viestinnässä.

Keväällä 2021 toteutettiin kolmesta kerrasta koostuva ikäihmisille suunnattu etäliikuntapalveluita koskeva asiakasraati. Raatikerrat käsittelivät etäpalveluihin osallistumista ja digitukea, etäpalveluiden sisältöä ja toteutustapoja sekä tiedonhakua, markkinointia ja viestintää. Työskentelyssä painotettiin ikäihmisten osallisuutta ja kuultiin heitä heille suunnattujen palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Raadin tulokset tarjoavat tietoa etäliikuntapalveluiden kehittämiseen.

Asiakasraadit toteutettiin yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikunnan edistämisyksikön sekä kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueosallisuustiimin kanssa. Asiakasraatien työskentelyn ja materiaalien valmisteluun osallistui myös muita kaupungin tahoja, kuten sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskusten digitiimi, ikääntyneiden vapaa-ajan ja kulttuuripalveluiden kehittämisestä vastaava asiantuntija, Työväenopiston suunnittelijaopettaja ja Lämpiö-hankkeen projektikoordinaattori.

Suomesta hankkeessa olivat Helsingin lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Turun kaupunki. Muita osallistuvia maita olivat Viro, Liettua, Latvia, Ruotsi, Puola ja Venäjä.

Hanke päättyi syksyllä 2021.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

Ikäihmisten etäliikunta- palveluiden kehittäminen – asiakasraadin tuloksia

Search